Friday, 27/05/2022 - 22:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS HỢP ĐỒNG

Trường THCS Hợp Đồng tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuc bu c đại biu Quc hi khóa XV và đại biu Hi đồng nhân dân các cp nhim k 2021-2026 được t chc vào ngày Ch nht 23/5/2021, đây là s kin chính tr to ln, có ý nghĩa quan trng đối vi c nước, chính vì vy công tác tuyên truyn v cuc bu c được quan tâm, đẩy mnh s góp phn giúp cuc bu c din ra tt đẹp.

   Nhm kp thi tuyên truyn, ph biến sâu rng cuc bu c đến cán b và nhân dân trên địa bàn, UBND Xã Hợp Đồng t chc các hot động tuyên truyn v bu c đại biu Quc hi khóa XV và đại biu Hi đồng Nhân dân các cp nhim k 2021-2026.

 

   Theo đó, Đảng bộ xã yêu cu đẩy mnh công tác tuyên truyn, trong đó tp trung tuyên truyn c động trc quan, qua các tài liu, n phm, t rơi, t gp, văn hóa, văn ngh; tuyên truyn qua các phương tin thông tin đại chúng; tuyên truyn qua t chc sinh hot chính tr, các din đàn thanh niên; tuyên truyn qua hot động mng lưới báo cáo viên, tuyên truyn viên ca các t chc Đảng, đoàn th, đồng thi tuyên truyn qua các t chc gii thiu ng c viên đại biu Quc hi và Hi đồng nhân dân các cp.

      Để góp phn vào thành công cuc bu c trên địa bàn, Trường THCS Hợp Đồng yêu cu các hot động tuyên truyn v bu c phi đúng s ch đạo, định hướng chính tr, tư tưởng ca Đảng và Hi đồng Bu c quc gia, đảm bo cht lượng, hiu qu, tiết kim, không phô trương, hình thc, an toàn trong công tác phòng, chng dch Covid-19; to không khí phn khi trong Nhân dân; gn vi trin khai thc hin nhim v ca quê hương, đất nước, ca các địa phương, đơn v, Ngh quyết đại hi đảng b các cp nhim k 2020-2025 và Ngh quyết Đại hi đại biu toàn quc ln th XIII ca Đảng.

 

   Vi s vào cuc ca c h thng chính tr t Thành ph đến cơ s, s quan tâm ng h ca Nhân dân, tin tưởng rng cuc bu c Quc hi khóa XV và cuc bu c Hi đồng nhân dân các cp nhim k 2021-2026 thc s là ngày hi ca toàn dân, th hin ý chí và nguyn vng ca nhân dân.

Một số hình ảnh chuẩn bị trong cuộc bầu cử của trường THCS Hợp Đồng;

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 6
Tháng 05 : 202
Năm 2022 : 3.244